Project Description

ทุกธุรกิจต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่ดีและครบถ้วนรวดเร็ว โดยเฉพาะความสวยงามและใช้งานได้จริง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในที่นี้คือ ธุรกิจร้านอาหาร ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลที่สวยงามน่าเชื่อถือ รวมไปถึงข้อมูลของร้าน โปรโมชั่น ตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น ล้วนเป็นข้อมูลสำคัยที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม เพราะการค้นหาข้อมูลของธุรกิจประเภทนี้ มักมาจากค้นหาจาก google หรือ Search Engine เป็นส่วนใหญ่


คลิ๊ก เพื่อดูตัวอย่างเว็บไซต์